Aktualizace členských údajů členů Historického radioklubu československého, z. s.

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Historický radioklub československý z.s., se sídlem Nádražní 1394/53, 589 01 Třešť, IČ: 71173030, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 368 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • adresu trvalého bydliště,
  • e-mailovou adresu,
  • telefon.

2. Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je možné je použít za účelem evidence členů, informování členů o činnosti spolku a zasílání klubových tiskovin a pozvánek na akce konané spolkem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Aktualizace údajů

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Udělení souhlasu